CÁCH XEM ĐỒNG HỒ ROLEX – NĂM SẢN XUẤT ĐỒNG HỒ ROLEX – NĂM XUẤT XƯỞNG ĐỒNG HỒ ROLEX

CÁCH XEM ĐỒNG HỒ ROLEX – NĂM SẢN XUẤT ĐỒNG HỒ ROLEX – NĂM XUẤT XƯỞNG ĐỒNG HỒ ROLEX

[IMG]

 

CÁCH XEM ĐỒNG HỒ ROLEX – NĂM SẢN XUẤT ĐỒNG HỒ ROLEX – NĂM XUẤT XƯỞNG ĐỒNG HỒ ROLEX

[IMG]

LUXURY SWISS WATCHES 

0973333330 – 0904444441 – ĐINH KIM SƠN

erial Numbers tương ứng với Năm Sản Xuất . Và lúc bán Đại Lý sẽ điền vào – đôi khi đồng hồ sx năm 2006 nhưng tận 2008 nhiều đại lý vẫn bán theo giá sale 15%

– Tháo dây rời xem ở vị trí vỏ 6H

 

Serial # ……………………Date
21691 ………………………..1927
23969 ………………………..1928
24747 ………………………..1928
28290 ………………………..1930
29312 ………………………..1932
29933 ………………………..1933
30823 ………………………..1934
35365 ………………………..1935
37596 ………………………..1936
40920 ………………………..1937
43739 ………………………..1938
71224 ………………………..1939
99775 ………………………..1940
106047 ………………………1941
143509 ………………………1942
230878 ………………………1943
269561 ………………………1944
302459 ………………………1945
387216 ………………………1946
529163 ………………………1947
628840 ………………………1948
710776 ………………………1951
840396 ………………………1952
929426 ………………….IV 1953
930879 …………………….I 1953
931080 ……………………II 1953
937170 …………………….I 1954
941699 …………………….I 1953
952892 …………………….I 1954
955466 ………………….IV 1953
964789 ………………….IV 1953
973697 ………………….IV 1953
973930 ………………….III 1953
116578 ………………….IV 1953
132562 …………………..III 1953
139400 …………………….I 1956
139477 …………………….I 1956
282632 …………………..III 1955
321884 ………………….IV 1957
345500 ……………………II 1957
360171 …………………….I 1958
383893 …………………….I 1958
362214 …………………….I 1958
385893 ……………………II 1958
391528 …………………..III 1958
426074 ………………….IV 1958
412128 ………………….IV 1958
693808 ……………………II 1960
763663 ……………………II 1962
764754 …………………….I 1962
869868 ………………….IV 1962
985015 …………………….I 1964
1041729 ………………….II 1964
1182076 …………………III 1964
1259699 ………………….II 1965
1345681 ………………..IV 1965
1871000 …………………….1966
1994956 …………………III 1966
2163900 …………………….1967
2426800 …………………….1968
2555384 ………………….II 1970
2689700 …………………….1969
2952600 …………………….1970
3215500 …………………….1971
3478400 …………………….1972
3741300 …………………….1973
4004200 …………………….1974
4267100 …………………….1975
4538000 …………………….1976
5008000 …………………….1977
5482000 …………………….1978
5958000 …………………….1979
6434000 …………………….1980
6910000 …………………….1981
7386000 …………………….1982
7862000 …………………….1983
8338000 …………………….1984
8614000 …………………….1985
9290000 …………………….1986
9766000 …………………….1987
9999999 ………………..1987 1/2
R 000001 ………………..1987 1/2
R 999999 …………………….1988
L 000001 …………………….1989
L 999999 ………………..1990 1/2
E 000001 ………………..1990 1/2
E 999999 ………………..1991 1/2
X 000001 ………………..1991 1/2
N 000001 ………………Nov 1991
C 000001 …………………….1992
S 000001 …………………….1993
W 000001 …………………1994/5
T 000001 …………………….1996
U 000001 ………………Tháng 8 1997
A 000001 …………Tháng 11/12 1998
P 000001 ………………..Tháng 1 2000
K000001 ………………Giữa 2001
Y000001 ……………….Giữa 2002
F000001 ……………….Giữa 2003
D 000001 ……………….Đầu 2005 – 2006
Z 000001 ……………….Đầu 2007 – 2008
M 000001 ……………….2008/2009
V 000001 ……………….Đầu 2009 – 2010
Random serial (serial lộn xộn) 2010,2011
G Serial………………………………2012 – 2013 .